BIỂN TRIỀU

BIỂN TRIỀU

Dạt dào biển nhớ người ơi !

Nửa vầng trăng trọn bờ môi đợi chờ

Cát vàng trong nắng hanh mơ

Giữa mênh mông nhớ ngập bờ yêu thương

Khát hanh hao nắng cung đường

Gió lay làn tóc ướp hương biển triều.

Lệ Thành

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25152','hkjso3u2o9fo2s5q262ql2k6r3','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-22 00:50:18','/a305224/bien-chieu.html')