BIỂN TRIỀU

BIỂN TRIỀU

Dạt dào biển nhớ người ơi !

Nửa vầng trăng trọn bờ môi đợi chờ

Cát vàng trong nắng hanh mơ

Giữa mênh mông nhớ ngập bờ yêu thương

Khát hanh hao nắng cung đường

Gió lay làn tóc ướp hương biển triều.

Lệ Thành