CHÀO BÌNH MINH

CHÀO BÌNH MINH
Ánh mai hừng như ngọn lửa vừa nhen
Qua đêm tối bỗng bừng lên rực rỡ !
Qua khắc khoải qua phút giây thịnh nộ
Đêm đã tàn ! Ngày mới chợt hiện nguyên.
Ta hít sâu làn hương ngọt xốn xang
Trên cánh đồng thênh thang chào nắng mới
Giọt sương mai lung linh niềm bối rối
Chào bình minh! Chào ngày mới diệu huyền !
Lệ Thành Klaus