MAI VÀNG YÊN TỬ

MAI VÀNG YÊN TỬ
Núi rừng bừng dậy đón hoàng mai
Mặc tuyết sương giăng giá lạnh hoài
Lộc mướt biếc xanh đài lá nẩy
Hoa tươi vàng óng đóa chùm sai
Hân hoan Yên Tử xuân đang mở
Rực rỡ non ngàn nắng mới khai
Du khách bốn phương về ngắm cảnh
Thanh bình đất nước đẹp cùng mai.
Lệ Thành Klaus