TẮM TIÊN

TẮM TIÊN
Hồ trăng ẩn hiện bạch liên hoa
Mờ ảo trong sương nét ngọc ngà
Mềm mại thân hình long uốn lượn
Nuột nà da dẻ dáng thiên nga
Cặp gò bồng đảo căng hồng dậy
Đôi chũm ngọc tiên tỏa sáng lòa
Ngan ngát sạ hương vờn khỏa nước
Bên làn khói sóng tắm tiên sa...
Lệ Thành Klaus

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25152','c08dc0clh30sqkt3pm3mqqi4h6','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-22 00:50:00','/a306070/tam-tien.html')