CẶP TUYẾT ĐÀO

CẶP TUYẾT ĐÀO
Bồng bềnh mây trắng gợi tình thơ
Thấp thoáng xa xa cảnh sững sờ
Đôi quả nây nây tròn nhũ ngọc
Cặp gò bồng đảo nét non tơ
Trong mây ẩn hiện khuôn hư thực
Bên khói sương bay dáng ảo mờ
Ngơ ngẩn say hồn nơi cõi thế
Thiên thần tiên cảnh tuyết đào mơ.
Lệ Thành Klaus